Oferty

Zapytanie ofertowe przejazd dwóch pracowników na targi HOSPITALAR 2015

Zapytanie ofertowe transport i spedycja eksponatów na targi HOSPITALAR 2015

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną Targi Arab Health 2015 od 26.01.2015 do 29.01.2014, Dubaj, ZEA

Zapytanie ofertowe transport eksponatów MEDICA 2014

Zapytanie ofertowe zabudowa stoiska targi MEDICA 2014

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na przelot dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targi FIME 2014 - II

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na nocleg dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targach FIME 2014 - II

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na przelot dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targi FIME 2014 - I 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na przelot dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targi FIME 2014 - I 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na nocleg dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targach FIME 2014 - I

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na nocleg dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targach Hospitalar 2014 - III

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na nocleg dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targach Hospitalar 2014 - II

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na nocleg dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targach Hospitalar 2014 - I

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na przelot dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targi Hospitalar 2014 - II

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na przelot dwóch pracowników przedsiębiorcy na Targi Hospitalar 2014 - I 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Hospitalar 2014 

 Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną Targi Hospitalar 2014 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi przygotowania i druku broszur na Targi Hospitalar 2014 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na wynajem powierzchni wystawienniczej i zabudowę powierzchni na targach Salmed 2014

 Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną Targi ARAB HEALTH 2014 

 Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi transportu pracowników przedsiębiorcy na Targi MEDICA 2014 oraz na Misję Gospodarczą 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie filmu dotyczącego produktów stomatologicznych stanowiących przedmiot promocji w projekcie 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie i wdrożenie dynamicznej strony internetowej

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi Medica 2014 

 Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i druk materiałów na Targi Medica 2014 

 Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na nocleg pracowników przedsiębiorcy na Targach Medica 2014 oraz Misja Gospodarcza  

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na szkolenie w Warszawie w dniach 15-16 październik 2013

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na rezerwację miejsca wystawowego na targach Arab Health 2017

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na organizację stoiska wystawowego na targach Arab Health 2017

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi transportu i ubezpieczenia dla dwóch osób oraz transportu, spedycji, odprawy celnej i ubezpieczenia eskponatów na czas podróży i podczas targów Arab Health 2017

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na działania informacyjno-promocyjne dotyczące firmy LASOTRONIX i produkowanych przez nią produktów

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 03.01.17: Targi Arab Healt 2017 w Dubaju, działania informacyjno-promocyjne

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na nocleg dwóch pracowników podczas targów Arab Health 2017

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na rezerwację miejsca wystawowego na targach Iran Health 2017

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na organizację stoiska wystawowego na targach Iran Health 2017

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na na zakup usługi transportu i ubezpieczenia dla dwóch osób oraz transportu , spedycji, odprawy celnej i ubezpieczenia eksponatów na czas podróży i podczas targów IRAN HEALTH 2017

Anulowanie konkursu ofert na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi transportu i ubezpieczenia dla dwóch osób oraz transportu, spedycji, odprawy celnej i ubezpieczenia eksponatów na czas podróży i podczas targów IRAN HEALTH 2017, odbywających się w Teheranie – Iran.

Zapytanie ofertowe na działanie informacyjno-promocyjne dotyczące wykonania panelu z logo Marki Polskiej Gospodarki, który będzie wykorzystany na stoisku firmy LASOTRONIX podczas targów IRAN HEALTH 2017, odbywających się w Teheranie – Iran, w dniach 15.05-18.05.2017r.

 Anulowanie konkursu ofert na zapytanie ofertowe z dnia 21.04.17r. dotyczące działań informacyjno-promocyjnych podczas targów IRAN HEALTH 2017, które odbędą się w Teheranie – Iran w dniach 15.05-18.05.2017r.

Zapytanie ofertowe na działanie informacyjno-promocyjne dotyczące wykonania panelu z logo Marki Polskiej Gospodarki oraz broszur, które będą wykorzystane na stoisku firmy LASOTRONIX podczas targów IRAN HEALTH 2017, Teheran w dniach 15-18.05.2017r.

 

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do paramterycznego projektowania przestrzennego w związku z realizacją projektu Stworzenie nowego dwufalowego lasera diodowego do mikrochirurgii, leczenia chorób układu krążenia i terapii powikłań”

Informacja o wyniku postępowania na zakup oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego

Informacja o wyniku postępowania na zakup oprogramowania do badania, modelowania i projektowania elektroniki.

Copyright by Lasotronix 2014